สินค้าของเรา (Our Products)

PJL's products can be categorized into 2 main product lines:
  1. Silicone line
  2. Resin line
I. Silicone Product Line
Our products in Silicone line can be summarized into 3 main groups per below exhibit.
โดยสินค้าที่เรามีจัดจำหน่ายในกลุ่มนี้ ได้แก่

II. Resin Product Line
Our products in Resin line can be summarized into 4 main groups per below exhibit.
โดยสินค้าที่เรามีจัดจำหน่ายในกลุ่มนี้ ได้แก่
หากท่านสนใจสินค้าตัวใด หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา
Comments